Bokningsformulär

Ekologiskt - för ett hållbart samhälle

Länkar till några av våra utställare

Bokningsformulär


Använd detta formulär när Ni gör Er bokning.


*** OBS! ***  Använd helst  Microsoft Explorer eftersom det visat sig att formuläret fungerar bäst då.

Har Ni ändå problem med bokningsformuläret går det bra att skicka ett vanilgt mail med motsvarande uppgifter till: info@miljoboden.se


Utomhusplats innebär en anvisad utomhusplats på 3x3 m.

För livsmedelsverksamhet erfordras tillstånd. Utställare ansvarar själva för att erforderliga tillstånd finns.

Ansökan görs hos kommunens miljökontor.


Alla utställare får i utställarförteckningen utöver Företagsnamn/Organisation och

platsnummer en extra rad för att ange typ av varor eller motsvarande.

För detta debiteras en grundavgift på 200 exkl. moms. Grundavgiften finansierar den extra  kostnaden till Norrbottens Media.Alla priser är exkl. moms


Tack för Er bokning!


OBS! Bokning är bindande och kan ej avbokas.


Företag / Organisation

Organisationsnummer

Kontaktperson

Adress

Postadress

Ort

E-post

Telefon

Välj Utställarplats

Antal utomhusplatser

Elanslutning

Vi avser ställa ut/försälja följande produkter/tjänster.