Om

Ekologiskt - för ett hållbart samhälle

Länkar till några av våra utställare

Bakgrund och framtid

- En generationsväxling har skett!

Fram till och med 20-års jubileet 2014 arrangerades Skördefest-och Miljödagarna av Fyrkantens Miljö-och Utbildningskonsult HB, med Gösta Eriksson i spetsen.

Genom Göstas stora engagemang och uthållighet har arrangemanget vuxit till Norrbottens största arrangemang där miljöfrågor står i centrum.


Från och med 2015-års upplaga av Skördefest och Miljödagar har arrangemanget övertagits av Miljöboden HB, som drivs av Ulf och Susanne Eriksson.

Ulf och Susanne har samma syn på miljö- och omställningsfrågor som tidigare arrangör, grundat i insikten om att dagens samhälle inte ännu är långsiktigt hållbart.

   

Vi har inte idag ett kretsloppssamhälle varför alla måste hjälpa till att vrida om samhällsutvecklingen så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling. Gör vi inte det så kommer vi att slå undan fötterna för kommande generationer.   


Genom att välja närproducerade och miljövänliga varor kan varje konsument bidra till minskad miljöförstörning genom att transporterna minskar. Dessutom bidrar man samtidigt till att skapa arbetstillfällen i vår egen region. Saken blir ju Inte heller sämre av att de närproducerade produkterna ofta smakar bättre.


Här hittar du vår policy och hanteringsrutin vad avser personuppgifter enligt GDPR, Klicka Här!

Miljöboden E Handelsbolag

Vi står bakom arrangemanget


Ulf Eriksson

Projektledare


Telefon: 070-25 41 042

Mail: info@miljoboden.se

Susanne ErikssonTelefon: 070-57 61 978

Mail: info@miljoboden.se